वालमैत्री र खुला दिसामुक्त नगरपालिका घोषणाका लागि प्रतिवद्धता भेला, मिति २०७३ फागुन १९ गते, शम्भुनाथ ७