आँप बगैचा ठेक्‍का सम्बन्धि शिलबन्दि दरभाउ आह्‍वानको सूचना