Act, law and directives

Post date Document
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि २०७८ 08/29/2021 - 10:23 PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि.docx_.pdf
शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड, २०७४ 03/03/2020 - 14:22 PDF icon CCF030320.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि 01/29/2019 - 10:00 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५ 01/29/2019 - 10:00 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५.pdf
शिक्षा सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि २०७४ 01/29/2019 - 10:00 PDF icon शिक्षा सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि २०७४.pdf
ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका 02/28/2017 - 20:32 PDF icon Social_Mobilization_Guideline_2071.pdf, PDF icon आर्थिक-कार्यविधि-नियमावल.pdf, PDF icon उपभोक्ता-संरक्षण-नियमावल.pdf, PDF icon उमेर-नाम-र-जात-सच्याउने-नि.pdf, PDF icon खेलकूद-विकास-ऐन-२०४८.pdf, PDF icon सूचनाको-हक-सम्बन्धी-नियम.pdf, PDF icon सुशासन-व्यवस्थापन-तथा-सञ-2.pdf, PDF icon सुशासन-व्यवस्थापन-तथा-सञ.pdf, PDF icon सुपथ-मूल्यका-सहकारी-पसल-स.pdf, PDF icon सार्वजनिक-सडक-ऐन-२०३१.pdf, PDF icon दैवी-प्रकोप-उद्धार-ऐन-२०३.pdf, PDF icon निजामती-कर्मचारीको-आचरण.pdf, PDF icon निजामती-सेवा-ऐन-२०४९-2.pdf, PDF icon निजामती-सेवा-नियमावली-२०.pdf, PDF icon नेपालको-संविधान.pdf, PDF icon सार्वजनिक-खरिद-ऐन-२०६३-sarvajnik-kharid-ain-206.pdf, PDF icon सार्वजनिक-खरिद-नियमावली.pdf, PDF icon सार्वजनिक-खरिद-तेस्रो-सं.pdf, PDF icon मालपोत-ऐन-२०३४.pdf, PDF icon मालपोत-नियमावली-२०३६.pdf
ऐन 02/27/2017 - 23:14 PDF icon नेपाल-नागरिकता-ऐन-२०६३.pdf
ऐन 02/27/2017 - 23:12 PDF icon घरेलु-हिंसा-कसूर-र-सजाय-ऐन.pdf
ऐन 02/27/2017 - 23:11 PDF icon आर्थिक-कार्यविधि-ऐन-२०५५.pdf
ऐन 02/27/2017 - 23:07 PDF icon सामाजिक-व्यवहार-सुधार-ऐन.pdf

Pages