नगरपालिका भित्र रहेका भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसाेबासलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि नगर स्तरीय सहजिकरण समिति गठन