कर्मचारि

फोटो कर्मचारीको नाम पद सम्पर्क नम्बर
सुरेश दाहाल प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ९८५२८४३१११
बिष्णु प्रसाद गुरुङ्ग शाखा अधिकृत ९८४१७७९३५१
भोगेन्द्र प्रसाद यादब शाखा अधिकृत 9815748787
चन्दन कुमार रजक लेखा अधिकृत 9852822515
बहादुर चौधरी इन्जिनियर ९८१४७३४१४०
नरेन्द्र चौधरी सव.इन्जिनियर 9862985673
माे. तमन्ना सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत ९८१५७३४००५
प्रधुम्न प्रसाद पोखरेल खरिदार (वडा सचिव) 9842820259
देव नारायण साह वडा सचिव
जय कुमार साह ना.सु 9807707024
सबिना कार्की जे.टि.ए. 9819907295
शिव शंकर यादव ना.सु
राजकुमार चौधरी कम्प्युटर अपरेटर 9842833303
भोला प्रसाद यादव खरिदार (वडा सचिव) 989807799419
हृदय नारायण चौधरी वडा सचिव
मो. तैयव वडा सचिव
हेम नारायण दास सामाजिक परिचालक
बिरेन्द्र कुमार चौधरी कार्यालय सहयोगी 9842820068
दुखनी कुमारी चौधरी सामाजिक परिचालक
केदार प्रसाद यादव कार्यालय सहयोगी
प्रतिमा कुमारी चौधरी सामाजिक परिचालक
सुभी लाल पासमान कार्यालय सहयोगी
शिव नारायण सदा कार्यालय सहयोगी
विनम कुमारी चौधरी सामाजिक परिचालक
विरेन्द्र प्रसाद सरदार कार्यालय सहयोगी
दिवाकर झा सामाजिक परिचालक